Úvodní strana » Články » Den pravdy aneb derniéra starého vola

Den pravdy aneb derniéra starého vola

Na začátku září se v zemědělských podnicích po celé naší republice konají Dny českého zemědělství, jejichž smyslem je představit jednotlivé podniky široké veřejnosti. Dalším cílem těchto dnů je vysvětlit, proč a jakým způsobem podniky hospodaří, neboť veřejnost o práci zemědělců sdílí často mylné představy zakládající se na neznalosti praktických možností moderního hospodaření.

První z řady těchto akcí se konala v sobotu 5. září 2020 na farmě Ing. Jaroslava Láda v České Metuji. Akce se nesla v duchu hesla Den pravdy aneb derniéra starého vola. O zábavu a dobrou náladu návštěvníků se staral předseda Jaroslav Lád, který na sebe bral roli agrobarona, průmyslového zemědělce a špinavé zemědělské pracky a sekundoval mu při tom celý jeho tým. V jejich doprovodu jsme si mohli prohlédnout farmu a její moderní vybavení. Co všechno tu bylo pro návštěvníky k vidění?

Ve stáji mají 400 dojnic v laktaci. Krávy před porodem jsou přemístěny do porodního boxu, kde mají více prostoru a klidu před porodem. Telata jsou po porodu přemístěna do boudiček, starší se umisťují do společné ohrady. Dojení, které probíhá 23 hodin denně, zajišťují roboti umístění ve středu stáje. Zbylou hodinu se na farmě provádí sanitace. Stáj, která je větraná, zajišťuje dokonalou výměnu vzduchu i tepelnou pohodu zvířat. Lóže dojnic jsou zastýlaná upraveným separátem. Přihrnování krmiva je zajištěno automatickým přihrnovačem. Úklid kejdy ve stáji zajišťují hydraulické lopaty do propadel ve středu stáje pod zaroštované samočistitelné shromaždiště.

Všechny tyto inovace na farmě umožnily, aby se o chod dojírny staralo pouze 5 osob a současně se zvýšila produkce mléka.

V areálu farmy je umístěna bioplynová stanice o výkonu 1,2MW. Tato tepelná energie se využívá na vlastní spotřebu farmy.

Během prohlídky stáje si návštěvníci prošli připravenou stezkou pravdy, na níž se seznámili jak s historií farmy od vazné stáje s nevyhovujícími hygienickými podmínkami až k dnešní vzdušné stáji řízené roboticky, tak i s obtížemi financování, které stojí na složitých schvalovacích procesech.

I dětský návštěvník a rodiny s dětmi si přišly na své. Mimo poznávací a dovednostní soutěže byla pro děti nachystána soutěž o nejhezčí kreslenou jabloň. Vítězné kresby budou vystaveny při slavnostním vyhlášení Stromu roku a podpoří tak výsadbu nových stromů.

V průběhu dne promluvili o významu našeho zemědělství a jeho budoucnosti Ing. Zdeněk Jandejsek z Agrární komory a Ing. Martin Pýcha ze Zemědělského svazu ČR.

Za příjemně strávený den a mnoho nových informací patří organizátorům velký dík.

2.jpg

3.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.