Úvodní strana » Články » Další rok se Zemědělstvím žije

Další rok se Zemědělstvím žije

Pod iniciativou projektu Zemědělství žije! podpořeného Ministerstvem zemědělství se v roce 2019 uskutečnil rekordní počet akcí – a to konkrétně 83 akcí ve 45 okresech České republiky. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 86 734 návštěvníků, z nichž více než 36 tisíc tvořily děti.

 


 

Dny českého zemědělství

Letošní první ročník Dnů českého zemědělství, tedy dny otevřených dveří v zemědělských podnicích, na farmách a na školních statcích se setkal s velkými pozitivními ohlasy ze strany laické veřejnosti, dětí a škol. Na 56 dnů otevřených dveří přišlo téměř 32 tisíc návštěvníků, z nichž necelou polovinu tvořily děti, jejichž nadšení není možné jen tak přehlížet. Dny otevřených dveří mají obrovský význam především s ohledem na narůstající nátlaky na zemědělství a umožňují vysvětlit a ukázat veřejnosti, jak se věci ve skutečnosti mají. Proto budeme tuto iniciativu podporovat i v dalším roce. Počítáme s důslednější propagací, výrobou naučných materiálů a osvětových brožur, mj. i o mýtech o zemědělství.

Jednotný termín pro rok 2020 je stanoven na 12. až 20. června a je na každém podniku jakou formu zvolí. Pro větší variabilitu, lepší koordinaci a možnost obsáhnout i více DOD je zvolen právě týdenní termín se dvěma víkendy. Tato forma jistě přesvědčí více zemědělských podniků, farem a školních statků k zapojení do akce. Čím dříve se k akci připojíte, tím lépe budeme schopni akci propagovat a připravit.

Prosím všechny podniky, kteří se ke Dnům českého zemědělství příští rok připojí, aby se na nás obrátili ideálně do konce ledna 2020.

Za realizaci prvního ročníku děkujeme všem podnikům, zaměstnancům, ale také tajemníkům a ředitelům zapojených územních organizací.

Jízda zručnosti

Letošní rok ve finále, které se konalo u Městce Králové, uspěla s nejzručnějším hochem Střední zemědělská škola Poděbrady. Proto se také napřesrok přesune finálová jízda právě do Poděbrad, kde velmi vhodným způsobem doplní stoleté výročí založení školy. Termín je stanoven na 12. června 2020. Součástí bude i den otevřených dveří školního statku a samozřejmě i celé školy.

Výstavy

Pro letošní rok se uskutečnilo doposud 26 výstav, dožínek a chovatelských dnů, na nichž jsme měli připravený soutěžní poznávací program.

Pro rok 2020 opět plánujeme účast na vybraných výstavách. Na jaře nás čeká Techagro v termínu 31. 3. až 4. 4. 2020, kde připravujeme doprovodný program především pro studenty a laickou veřejnost v podobě přednášek a komentovaných exkurzí po výstavě.

Samostatnou výstavou, kterou připravujeme ve spolupráci s Knihovnou Antonína Švehly, bude pokračování loňské výstavy tentokrát na téma živočišné výroby s názvem Nejen ve stáji. Výstava se uskuteční v březnu a bude doplněna o přednášky, besedy a workshopy o nichž budeme zavčasu informovat.

Besedy na základních školách

V letošním roce jsme v prvním pololetí absolvovali 40 besed na základních školách a v podzimním termínu s nimi nadále pokračujeme. Besed se prozatím účastnilo 15 škol a přes tisíc žáků.

Videa mýty o zemědělství

V současnosti finišujeme s natáčením krátkých videí o mýtech o zemědělství, která budou ke shlédnutí na sociálních sítích, webových stránkách a youtube postupně od přelomu roku 2019 a 2020. Jedná se o krátká dvou minutová videa s komentáři odborníků na deset témat: význam zemědělství, komplexní zemědělství, hovězí maso, mléko, welfare dojnic, chov prasat, vodní eroze, chemie na poli, precizní zemědělství a řepka.

Webové stránky Zemědělství žije! a Zažij zemědělství

V současnosti také vznikají nové webové stránky projektu Zemědělství žije! tak, aby byly jasnější a přehlednější a poskytovali návštěvníkům dostatečnou informaci o jednotlivých aktivitách.

Samostatnou webovou stránkou bude Zažij zemědělství, která bude mít cíl propagovat zemědělský obor jako perspektivní a moderní s velkým potenciálem pro uchazeče o zaměstnání. Cílovou skupinou budou především žáci 7 a 8 ročníků základních škol, jejich rodiče a učitelé, potencionálně i studenti středních škol a učilišť.

Aktuality

  • Dny českého zemědělství mají nový termín

    vzhledem k současné situaci měníme hlavní termín Dnů českého zemědělství, který se měl konat 12. – 20. června 2020 na nový podzimní termín 25. září až 3. října 2020. Navzdory nejisté situaci se k akci hlásí další podniky, které otevřou své brány, aby veřejnosti ukázaly, že zvířata i ve velkých stájích se mají dobře. Jedinou možností, jak veřejnost přesvědčit o nepravdách kolujících v médiích a na sociálních sítích je otevřít brány a ukázat, jak vypadají stáje a spojená hospodářská zvířata. Zkrátka otevíráme brány s podtitulem „Přesvědčte se na vlastní oči“.

  • Země živitelka se přesouvá na rok 2021

    Po zvážení všech okolností, které nastaly v souvislosti s pandemií COVID-19, a v zájmu ochrany zdraví všech návštěvníků, vystavovatelů i zaměstnanců, se Výstaviště České Budějovice a.s. rozhodlo po dohodě s Ministerstvem zemědělství a svým jediným akcionářem PGRLF, a.s., odložit letošní 47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Veletrh se, včetně hlavních témat, zaměření i programu, uskuteční ve dnech 26. – 31. srpna 2021.

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.