Úvodní strana » Články » Clever farming nejen pro studenty BUDE AŽ V ROCE 2021

Clever farming nejen pro studenty BUDE AŽ V ROCE 2021

!!!!UPOZORNĚNÍ!!!!! VZHLEDEM K PŘESUNU TECHAGRA NA ROK 2021 (KVŮLI PREVENTIVNÍMU OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM) SE I SEMINÁŘE A EXKURZE PRO LETOŠNÍ ROK RUŠÍ

 

Zajímá vás moderní zemědělská technika? Víte přesně co vše obnáší precizní zemědělství? K čemu slouží výnosové mapy? Jak je to ve skutečnosti s používáním prostředků na ochranu rostlin? Jak nám napomáhá satelitní navigace? Kam směřuje vývoj v oblasti péče o zemědělskou půdu? Jak nám může pomoci chytré zemědělství? Nejen to, ale i mnohem více se dozvíte na přednáškách, které právě vám nabízíme u příležitosti konání veletrhu zemědělské techniky Techagro.

Zemědělský svaz České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s Centrem precizního zemědělství, totiž připravil především pro studenty středních zemědělských škol, vyučující, ale i veřejnost, která se o tato témata zajímá, hned několik tematických přednášek. Pro školy budou navíc připraveny odborné exkurze k vybraným firmám, které vás provedou danou tématikou přímo u strojů.

Přednášky se uskuteční ve dnech 1. – 3. dubna 2020 na brněnském výstavišti v sále P1 v prvním patře nad pokladnami v hale P, a to vždy od 9:30. Ve středu se dozvíte vše o ochraně rostlin, čtvrtek bude věnován péči o půdu a pátek sklizni.

Po skončení přednášky nabízíme školám dle objednávek možnost navštívit tematické expozice s dojednanou komentovanou prohlídkou. Vybírat můžete z několika témat: traktory a sklízecí mlátičky, sklizeň pícnin a okopanin, ochrana a výživa rostlin či zpracování půdy.

Pro rezervaci přednášky i výběr exkurze prosím vyplňte objednávkový formulář v odkazu: https://drive.google.com

Vstupné pro školní zájezdy je v pátek zdarma, ostatní dny dle informací na www.bvv.cz/techagro

Případné dotazy k programu směřujte na kontakt: jelinkova@zscr.cz, či na tel: 604 818 093

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.