Úvodní strana » Články » Besedy pro žáky ZŠ Dukelská v Benešově

Besedy pro žáky ZŠ Dukelská v Benešově

Již podruhé jsme v rámci projektu Zemědělství žije! zavítali na Základní školu v Dukelské ulici v Benešově. Na besedě nás tentokrát čekali žáci 7. ročníků.

I přes to, že před sebou mají ještě více než 2 roky na základní škole, měly už některé děti jasno ve volbě dalšího studia na nedaleké střední zemědělce. Povídali jsme si o nových moderních technologiích v zemědělství, o významu „pohody“ zvířat při jejich chovu, ale i třeba o tom, jakou má zemědělství na našem území historii. Žáky nejvíce zaujala sekce, která se věnovala chovu skotu, jak vypadají moderní stáje a že doby, kdy stáj pro krávy vypadala temně a zatuchle jsou dávno za námi.

Na žádost vstřícných pedagogů budeme s besedováním pokračovat i ve druhé polovině školního roku. 

IMG_8644.jpg

IMG_8642.jpg

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.