Úvodní strana » Články » Besedy o zemědělství na základních školách v územní organizaci Hradec Králové

Besedy o zemědělství na základních školách v územní organizaci Hradec Králové

Do územních organizací přišla zajímavá nabídka pro tajemníky a ředitele ÚO, aby se v rámci projektu Zemědělského svazu ČR – Zemědělství žije! zapojili do proškolení a následně pak sami do přednášek na základních školách.

V rámci tohoto projektu se uskutečnila první návštěva v Základní škole Klicperova v Novém Bydžově, kde jsme se společně s Ing. Vladimírem Píchou věnovali žákům sedmých tříd. Každá ze tříd měla připravenou na jednu vyučovací hodinu prezentaci o zemědělství. Povídali jsme si o tom, jak důležité je zemědělství, pěstování plodin, výroba kvalitních potravin a zabrousili jsme do chovu hospodářských zvířat. Další vyučovací hodinu si děti vyzkoušely různé soutěže v poznávání zemědělských plodin, semen, zemědělských strojů a dalších aktivit.

Obrázek1.jpg

Další besedy se konaly opět Novém Bydžově. Důvodů je hned několik. Jednak je tu silné zastoupení zemědělských podniků, ale v regionu působí také Střední škola technická a řemeslná, kde se na svoje budoucí povolání připravují například opraváři zemědělských strojů. Tentokrát si program užily děti ze Základní školy Karla IV. A nezůstalo jen u programu připraveného Zemědělským svazem ČR. Ve škole učí šikovná paní učitelka Mgr. Zuzana Sirotková, která program doplnila o vzdělávací materiály ze své aprobace biologie, chemie a zeměpisu.

Besedy v územní organizaci Hradec Králové v roce 2021 uzavíráme vzděláváním dětí, které navštěvují Mateřské centrum Nechanice, o.s. v rámci pravidelných kroužků. Děti si zhlédly nejen výukovou prezentaci, ale i krátký film Krmení je věda, pověděli jsme si něco o životě skotu. Následovaly poznávačky semen, produkty přiřazovaly ke správným obrázkům a celou besedu jsme končili výtvarnými díly.

Obrázek3.jpg

Připravila: Ing. Iva Horníková, tajemnice územní organizace ZS ČR Hradec Králové

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.