Úvodní strana » Články » Besedy o zemědělství na základních školách v územní organizaci Hradec Králové

Besedy o zemědělství na základních školách v územní organizaci Hradec Králové

Do územních organizací přišla zajímavá nabídka pro tajemníky a ředitele ÚO, aby se v rámci projektu Zemědělského svazu ČR – Zemědělství žije! zapojili do proškolení a následně pak sami do přednášek na základních školách.

V rámci tohoto projektu se uskutečnila první návštěva v Základní škole Klicperova v Novém Bydžově, kde jsme se společně s Ing. Vladimírem Píchou věnovali žákům sedmých tříd. Každá ze tříd měla připravenou na jednu vyučovací hodinu prezentaci o zemědělství. Povídali jsme si o tom, jak důležité je zemědělství, pěstování plodin, výroba kvalitních potravin a zabrousili jsme do chovu hospodářských zvířat. Další vyučovací hodinu si děti vyzkoušely různé soutěže v poznávání zemědělských plodin, semen, zemědělských strojů a dalších aktivit.

Obrázek1.jpg

Další besedy se konaly opět Novém Bydžově. Důvodů je hned několik. Jednak je tu silné zastoupení zemědělských podniků, ale v regionu působí také Střední škola technická a řemeslná, kde se na svoje budoucí povolání připravují například opraváři zemědělských strojů. Tentokrát si program užily děti ze Základní školy Karla IV. A nezůstalo jen u programu připraveného Zemědělským svazem ČR. Ve škole učí šikovná paní učitelka Mgr. Zuzana Sirotková, která program doplnila o vzdělávací materiály ze své aprobace biologie, chemie a zeměpisu.

Besedy v územní organizaci Hradec Králové v roce 2021 uzavíráme vzděláváním dětí, které navštěvují Mateřské centrum Nechanice, o.s. v rámci pravidelných kroužků. Děti si zhlédly nejen výukovou prezentaci, ale i krátký film Krmení je věda, pověděli jsme si něco o životě skotu. Následovaly poznávačky semen, produkty přiřazovaly ke správným obrázkům a celou besedu jsme končili výtvarnými díly.

Obrázek3.jpg

Připravila: Ing. Iva Horníková, tajemnice územní organizace ZS ČR Hradec Králové

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.