Úvodní strana » Články » Besedování v ZŠ Bronzová (Praha Lužiny)

Besedování v ZŠ Bronzová (Praha Lužiny)

Na dva dny jsme se na konci listopadu 2022 vypravili do ZŠ Bronzová v Praze na Lužinách. V kinosále se nám postupně vystřídaly všechny ročníky prvního stupně.

S paní učitelkou Kučerovou jsme dále domluvení, že se sem ještě vrátíme po Novém roce, abychom svou misi dokončili a potkali se při besedě se zbytkem školy – žáky druhého stupně. V žádné jiné škole jsme za poslední dva roky tolik besed nevytěžili.  

„A mají telátka taky pubertu?“ „A proč se kravičkám musí krmení zamíchat?“ „A kde tedy dělají krávy děti?“ zaznělo z publika.

V této škole byla vůle k tomu zprostředkovat žákům školy nové informace přímo z praxe velmi znát.

Druhý den besedování dorazily děti se zvláštními „aktovkami“. Škola totiž vyhlásila „Den bez batohů“ a tak byly na chodbě školy k vidění různé ranečky na klacku hozené přes rameno, vycpané polštáře, plyšáci, krabice, kufříky všeho druhu a nechyběly ani nákupní košíky.

Těšíme se na shledanou v příštím roce!

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.