Úvodní strana » Články » Besedování se žáky na 3. ZŠ v Rakovníku

Besedování se žáky na 3. ZŠ v Rakovníku

I přes nepříznivou situaci, kdy každou chvíli hrozí, že do karantény bude muset jít buď celá třída, nebo celá škola, se snažíme školy navštěvovat a pořádat v nich besedy.

Minulý pátek jsme navštívili 3. základní školu v Rakovníku. Přivítaly nás děti ze dvou druhých a dvou čtvrtých tříd. Na otázku, kolik rodičů pracuje v zemědělství, se sice zvedla sotva jedna ruka v každé třídě, nic to ale nevypovídalo o tom, kolik toho děti o zemědělství vědí a že je toto téma zajímá.

Všechny děti si byly vědomy, že potraviny bereme z půdy, o kterou bychom se měli náležitě starat, nebo od zvířat, kterým musíme věnovat náležitou péči. Byť jsme navštívili městskou školu, našel se v ní žák, který exceloval v poznávací soutěži zemědělských strojů. Sypal jejich názvy a funkce z rukávu, stejně jako žáci, kteří navštívili náš stánek Zemědělství žije! v Kámeni u Pelhřimova. Ovšem ti k nám zavítali v doprovodu svých otců, kteří jim byli ve výkladu o zemědělství silnou oporou.

V poznávacích soutěžích došlo i tentokrát na legraci. Třeba když se děti nechaly nachytat na otázku, kolik žaludků má kráva (má jeden, a ten má čtyři části). V zápalu nadšení se přihlásil žák, který vykřikl, že kráva má žaludky čtyři – a výborně vyjmenoval jeho všechny 4 části.

2_2.jpg

Veselí vzbudil i postřikovací stroj, který děti často mívají za „stříkačku“, nebo obrázek obyčejné brambory, kterou málokdo pozná, protože je vyobrazena v květu.

Na závěr jsme se domluvili se vstřícnými učitelkami, které nás do školy pozvaly, že povypráví o průběhu besedy i svým kolegyním z druhého stupně, a že se na školu vrátíme nejlépe ještě v tomto roce. Tentokrát za žáky, kteří se už pomalu rozhodují o svém budoucím povolání, což je pro nás vždycky radost a zase trochu jiná práce. 

2_3.jpg

 

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.