Úvodní strana » Články » Beseda s žáky druhých ročníků na téma „Zemědělství žije!“

Beseda s žáky druhých ročníků na téma „Zemědělství žije!“

V pátek 12. listopadu naši školu navštívil dvoučlenný tým lektorů s besedou na téma „Zemědělství žije!“.

Žákům druhých ročníků byly velmi poutavou formou předkládány informace o historii zemědělství, pěstování plodin, chovu zvířat, nezbytnosti zemědělství ve vztahu k výrobě potravin. Děti a učitelé využili příležitost procvičit si své znalosti interaktivní formou ve skupinových dílnách. Debatovali nad názvy zemědělských strojů, třídili různá semena, zamýšleli se nad původními produkty pro výrobu potravin a také dokázali určovat charakteristické znaky hospodářských zvířat.

WhatsApp Image 2021-11-19 at 16.58.49 (3).jpg

Beseda volně navazovala na školní témata podzimních prací na zahradě, na poli a v sadu. Byla také velmi inspirativní pro další projektové dny ve třídě s názvy: „Je libo ovoce a zeleninu ke čtení i tvořivému psaní? Malujeme a modelujeme zeleninu. Ovoce a zelenina v pohádkách. Člověk a povolání.“

WhatsApp Image 2021-11-19 at 16.58.49 (1).jpg

Našim dětem je 7 nebo 8 let. Věřím, že se nám i ve školním městském prostředí může podařit probudit v nich nejenom lásku k přírodě, ale i opravdový zájem podílet se na ochraně svého okolí, pěstování plodin i chovu zvířat. Velké poděkování všem, kteří připravují zajímavá, někdy pro společnost bolavá témata a dokáží zpestřit výuku ve školách. V letošním školním roce jsme se i my rozhodli částečně obnovit naši školní zahradu, tak nám držte palce.

Blanka Jiskrová, učitelka ZŠ Krušnohorská v Karlových Varech

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.