Úvodní strana » Články » Agrospol, a.d. Knínice představil nový kravín veřejnosti

Agrospol, a.d. Knínice představil nový kravín veřejnosti

V roce 2020 byl vybudován ve středisku Vanovice moderní kravín pro 482 dojnic. Z důvodu informovanosti veřejnosti o českém zemědělství se vedení Agrospolu Knínice rozhodlo uspořádat pro širokou veřejnost Den otevřených dveří ve středisku Vanovice, s představením tohoto nového kravína.

Datum bylo stanoveno na sobotu 18. června 2022 od 10 hod. do 15 hod. Tento termín nám byl doporučen i Zemědělským svazem České republiky z důvodu, že v celé ČR budou dle možností podniků tyto dny otevřených dveří konány, pro osvětu a propagaci zemědělství v naší republice.

Náš podnik zatím takovou akci nikdy nepořádal a bylo tak pro nás velkou neznámou, kolik přijde lidí, kolik objednat koláčků, klobás, nápojů, propagačního materiálu pro dospělé i děti, zkrátka těch neznámých bylo hodně.

S netrpělivostí jsme vyhlíželi první návštěvníky a překvapilo nás, velmi kladně, kolik lidí má zájem o dění v zemědělství. Celkem přišlo přes 900 návštěvníků, kteří byli přivítáni koláčkem a zapsali se nám do knihy hostů. Po přivítání se tři pracovníci Agrospolu starali o prohlídku nového kravína s výkladem a odpovídali na mnoho dotazů od našich návštěvníků a hostů. Překvapilo nás, jak lidé mají velký zájem o vše okolo našich kraviček a výroby mléka.

Po prohlídce stáje, dojírny, porodny a odchovu telat si návštěvníci mohli prohlédnout vystavenou moderní techniku v podobě traktorů od firmy Bohatec s.r.o. Vážany, nebo moderní zemědělské stroje Agrospolu Knínice a další.

Také cukrovar Tereos TTD, a.s., Dobrovice, kam naše družstvo dodává cukrovku, představil návštěvníkům systém pěstování cukrovky. Dále firma SANO připravila informace okolo krmných směsí, které vyrábí a dodává právě pro náš skot a návštěvníkům připravila různé upomínkové předměty. Hosté si mohli prohlédnout i zajímavé materiály a bannery od Výzkumné stanice Jevíčko a Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha-Ruzyně s Mendelovou univerzitou v Brně, se kterými úzce spolupracujeme na poli výzkumu a různých projektů.

Nesmíme zapomenout ani na naše nejmenší, pro které bylo nachystáno mnoho zábavných materiálů v podobě omalovánek, záložek do knih, zábavných kvízů, hádanek, soutěží s tématikou našeho zemědělství. Tyto materiály nám poskytl Zemědělský svaz ČR Praha.

VOŠ Boskovice zapůjčila pro naše nejmenší model dojnice, na kterém si děti, ale i dospělí zkoušeli svou zručnost v ručním dojení. Také plemenářská firma CRV Boskovice dodala různé zajímavé reklamní předměty a firma Oseva, Agro Brno s.r.o., která dodala pro děti sladkosti ve velkém koši. Mléko od našich kraviček dodáváme do Mlékárny Litovel, Brazzale Moravia. Tato mlékárna dodala na den otevřených dveří různé sýry z její produkce na ochutnávku pro návštěvníky a těm hodně chutnalo a ptali se kde se dá taková dobrota koupit. Též děkujeme firmě OHD Agro a.s. Polkovice za sponzorský dar.

Byla také připravena filmová reportáž, kde bylo možno zhlédnout celý proces provozu nového kravína za celý den, a která poodkryla složitost a náročnost živočišné výroby. U této filmové reportáže byla vystavena fotodokumentace výstavby nového kravína.

Naše návštěvníky čekalo ještě malé občerstvení ve formě nealko nápojů, piva, koláčků a uzených klobás. Záměrem této zdařilé akce bylo informovat občany, ale i děti, o zemědělské výrobě v naší krajině a stájích, vyvrátit některé zpolitizované nepravdivé mýty o škodlivosti zemědělců v přírodě a podívat se na výživu národa selským rozumem. Dále také propagace živočišné výroby, bez které nelze dobře hospodařit a vracet půdě to, co jsme si z ní vzali.

V neposlední řadě chceme poděkovat všem firmám, pracovníkům a sponzorům, kteří se na akci podíleli a pro naše hosty připravili příjemné prostředí a skvělé zážitky.

Na závěr mi dovolte seznámit Vás s emailem, který mi poslal starosta obce Knínice, cituji: „Akce ve Vanovicích byla nejen nádherná, ale i poučná. Se spoustou lidí jsem o tom mluvil teď, na hasičské noci v Knínicích a říkali, že jim to otevřelo oči, jak vlastně vše funguje, jak se co dělá, všichni to hodnotili víc než kladně. Myslím, že to zvedlo prestiž Agrospolu a lidi si budou firmy víc vážit. I mně osobně se to strašně líbilo, vše bylo krásně nachystáno, dozvěděl jsem se spoustu nových věcí. Držím pěsti ať se Vám daří.“

Děkuji panu starostovi za jeho hodnocení, je nám to velkou oporou a motorem v naší další práci. Také děkuji všem návštěvníkům a hostům, že přišli a tím naše české zemědělství podpořili. Snad někdy příště v jiném provozu našeho podniku, na shledanou.

***
Stručná charakteristika Agrospolu, a.d. Knínice: Náš podnik hospodaří na 2 223 ha zemědělské půdy v 15 katastrech, orná 1936 ha, sady 56 ha a trávy a TTP 231 ha, nadmořská výška 320 až 620 m n. m, chladná řepařská půda. Průměrné roční srážky 450-500 mm, průměrná teplota 9°C. RV komodity: Pšenice, ječmen, oves, kukuřice na zrno, cukrovka, řepka ozimá, mák, slunečnice, ostropestřec mariánský, námelové žito, krmná řepa a brambory. Krmné plodiny: Kukuřice na siláž, vojtěška, čirok a jetelotravní směsky. Ovoce: Višně, jablka a švestky. ŽV: Hovězí – krávy 482 ks, jalovice 300 ks, telata 210 ks, býci výkrm 210 ks. Vepřové – prasnice 230 ks, prasata výkrm 1960 ks. Maso za rok 220 t hovězího, 780 t vepřového a mléko 4,1 mil. litrů za rok. Celkový počet zaměstnanců: 63

Vedení Agrospolu, a.d. Knínice

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.