Úvodní strana » Aktivity » Zemědělské školy » Středočeský kraj

Středočeský kraj

Škola Obor Forma
SOŠ a SOU Nymburk
cop@cpnb
Opravář zemědělských strojů výuční list
SZeŠ a SOŠ Poděbrady
podebrady@szes.cz
Agropodnikání maturitní zkouška
Veterinářství maturitní zkouška
SOŠ a SOU Horky nad Jizerousouhorky@souhorky.cz Zemědělec - farmář výuční list
SOU Nové Strašecí
info@souzns.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
SZeŠ Čáslav
škola@szescaslav.cz
Agropodnikání maturitní zkouška
SZeŠ Brandýs
info@szesbrandys
Agropodnikání maturitní zkouška
SOU Čáslav
sou@soucaslav.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
SOU Hluboš
souhlubos@souhlubos.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
SOŠ a SOU Vlašim
info@sosasou-vlasim.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
SZeŠ Rakovník
sekretariat@szesrak.cz
https://szesrak.cz/
Agropodnikání maturitní zkouška
Chovatelství maturitní zkouška
VOŠ a SZeŠ Benešov
r.palme@zemsbn.cz
Agropodnikání (Mechanizace v zemědělství, Podnikání v zemědělství, Chov koní a jezdectví) maturitní zkouška
VOŠ a SOŠ Březnice
skola@sbrez.cz
Agropodnikání maturitní zkouška
SOŠ a SOU Mladá Boleslav
skola@odbskmb.cz
Mechanizace a služby maturitní zkouška
SOU Liběchov
info@soulibechov.cz
Zahradnické práce výuční list
Zahradník
Opravář zemědělských strojů
Česká zahradnická akademie Mělník
skola@zas-me.cz
https://www.zas-me.cz/
Vinohradnictví

Zahradnictví
maturitní zkouška
Zahradník výuční list
Střední škola řemesel Kunicessrkunice@ssrkunice.cz Zahradnické práce výuční list
SOU Sedlčany
info@sousedlcany.cz
Zahradník

Zahradnické práce

Opravář zemědělských strojů
výuční list
Střední lesnická škola a SOU Křivoklát
sls@sls-krivoklat.cz
Veterinářství maturitní zkouška
ISŠ Jesenice
issjesenice@issjesenice.cz
Zemědělské práce

Zemědělec-zahradník

Zahradník
výuční list
SOU a praktická škola Kladno-Vrapice
ucilistevrap@volny.cz
Zahradnické práce výuční list

 

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.