Plzeňský kraj

Škola Obor Forma
SŠ Horažďovice
greger@sskola.horazdovice.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
SŠ Kralovice
milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
SOŠ Stříbro
skola@sosstribro.cz
Agropodnikání maturitní zkouška
Gymnázium a SOŠ Plasy
info@gsplasy.cz
Agropodnikání maturitní zkouška
Veterinářství maturitní zkouška
SŠ Rokycany
stredni@skola-rokycany.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
Střední škola zemědělská a
potravinářská Klatovy
Agropodnikání maturitní zkouška
SOU a SOŠ Sušice
kodytkova@sossusice.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
SŠ a ZŠ Oselce
stskola.oselce@tiscali.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
SOŠ a SOU Horšovský Týn
sos-souhtyn@sos-souhtyn.cz
Agropodnikání maturitní zkouška
Opravář zemědělských strojů výuční list
Střední škola Bor, Plzeň
ssbor@seznam.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
Výchovný ústav, dětský domov se školou,
ZŠ, SŠ a ŠJ, Hostouň

info@vudds-hostoun.cz
Zahradnické práce výuční list
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
dopskopl@dopskopl.cz
Mechanizace a služby maturitní zkouška
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň
info@osvsplzen.cz
Zahradnické práce výuční list

 

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.