Jihočeský kraj

Škola Obor Forma
SŠ Trhové Sviny
souts@souts.cz
Zemědělec - farmář výuční list
SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav
info@ssrsobeslav.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
SZeŠ Písek
škola@pisek.cz
Agropodnikání maturitní zkouška
VOŠ lesnická a Střední lesnická škola
B. Schwarzenberga, Písek

lespi@lespi.cz
Zahradník výuční list
SOŠ a SOU Písek
info@sou-pi.cz
Zahradnické práce výuční list
SŠ a ZŠ Vimperk
info@stredni-skola.eu
Zemědělec - farmář výuční list
Opravář zemědělských strojů výuční list
SOŠ, mechanizační a zahradnická a Jazyková s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice
škola@soscb.cz
https://www.soscb.cz/
Rostlinolékařství maturitní zkouška
Zahradnictví maturitní zkouška
Mechanizace a služby maturitní zkouška
Veterinářství maturitní zkouška
Gymnázium, SEŠ a Sou Kaplice
info@geukaplice.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
SOŠ a SOU Milevsko
info@issou-milevsko.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
OA, SOŠ a SOU Třeboň
pkaninsky@sostrebon.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
Střední škola rybářská a vodohospodářská
Jakuba Krčína, Třeboň

info@ssrv.cz
Rybářství, rybář výuční list
SOU Blatná
info@soublatna.cz
Opravář zemědělských strojů výuční list
VOŠ a SZeŠ Tábor
reditel@szestabor.cz
Agropodnikání maturitní zkouška
Agropodnikání dálkově maturitní zkouška
VOŠ a SOŠ Březnice
skola@sbrez.cz
Agropodnikání maturitní zkouška
SOU zemědělské a služeb Dačicepodatelna@souz-dacice.cz Zemědělec - farmář výuční list
Opravář zemědělských strojů výuční list
SOŠ a SOU Hněvkovice
info@isshnevkovice.cz
Zemědělec-farmář výuční list
Opravář zemědělských strojů výuční list
SOU služeb Vodňanysousvodnany@sousvodnany.cz Zahradník výuční list
Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie, Vodňanyrybarskaskola@srs-vodnany.cz Rybářství maturitní zkouška

 

Aktuality

  • Zemědělství žije! i v Praze

    Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

  • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

    Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.