Úvodní strana » Aktivity » Dny otevřených dveří » Dny otevřených dveří 2024

Dny českého zemědělství se konají 21. až 22. června 2024

Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností. Podniky se veřejnosti otevírají v průběhu celého roku!

Pro více informací o Dnech otevřených dveří nahlédněte do přehledu podniků níže: 

Dny otevřených dveří představují jedinečnou možnost podívat se do reálného provozu, k hospodářským zvířatům, prohlédnout si zemědělskou techniku a dozvědět se mnoho zajímavostí a poznat dnešní zemědělství. Odborní pracovníci zodpoví vaše dotazy týkající se rostlinné i živočišné výroby, péče o zvířata, o půdu i o zemědělské technice a moderních technologiích.

Na co se můžete těšit?

  • komentované prohlídky areálu
  • prohlídky stájí
  • ukázky moderní zemědělské techniky
  • naučně zábavný informativní program pod hlavičkou projektu Zemědělství žije!
  • poznávací soutěže
  • naučná zemědělská stezka
  • dárečky a informativní brožury o zemědělství
  • další program závisí na vlastních možnostech konkrétního podniku

Nenechte si ujít tyto velmi zajímavé a oblíbené akce, kde můžete zažít i mnoho zábavy a nevšedních zážitků a dozvědět se informace o zemědělství, které jinde neuvidíte a neuslyšíte.

en otevřených dveří uskuteční 14. června 2024 i akciová společnost ZOPOS a.s. (Královéhradecký kraj), která letos oslaví 30 společných let na poli i ve stáji! Na mléčné farmě Svídnice je připraven bohatý program po celý den. Od 13 hodin proběhne v areálu farmy prezentace precizního zemědělství a připraven je i bohatý program pro nejmenší: skákací kombajn, výstava zemědělské techniky, naučný stánek, bohaté občerstvení, komentované prohlídky areálu. Konat se bude i přehlídka červenostrakatého skotu, tzv. Orlický pohár | ČESTR (cestr.cz).  

Na zážitkový den otevřených dveří Vás srdečně zve Zemědělské družstvo Dolní Újezd dne 21. června 2024. Jde o podnik realizující podmínky trvale udržitelné výroby potravin a šetrného přístupu k přírodě. Pro návštěvníky se otevře provoz mechanizace Dolní Újezd, kde bude připravena výstava strojů a technologií a drobného zvířectva. Dále bude možné si prohlédnout centrum posklizňové úpravy a děti i dospělí budou moci soutěžit na naučném stánku Zemědělství žije!  Provoz živočišné výroby Vidlatá Seč otevře stáje, kde se chová skot, připravena tu bude prezentace dojírny a dále bude k vidění ukázka chovu včel a produktů. Nahlédnout bude možné i do bioplynové stanice. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni, občerstvení je pro ně zajištěno!

Zajímavý dětský den chystá na 21. června 2024 podnik AGRI - M, spol. s r.o. v Mistřicích (okres Uherské Hradiště). Vejce od jejich nosnic dodávají do okolních mateřských a základních škol, a tak právě pro tyto děti přichystali pěkné vyžití. Dovnitř do provozu sice návštěvníky z hygienických důvodů nevpustí, bude ale možné alespoň nahlédnout do volného i klecového chovu nosnic i do výkrmu brojlerů přes otevřené zadní dveře. Navíc bude připravené promítací plátno, na kterém bude vidět provoz uvnitř haly. V Agri-M dále chovají krávy bez tržní produkce mléka, jalovice a telátka, která si děti budou moct pohladit. Jak bude vypadat náhrada a odškodnění v případě ukončení chovu slepic? To je otázka, kterou se momentálně ve společnosti AGRI - M, spol. s r.o. zabývají. Chystané nařízení zrušení klecových chovů nosnic (od roku 2027) se tohoto podniku totiž jistě dotkne. Zatím přišla s návrhem řešení v podobě odložení účinnosti tohoto nařízení poslankyně Margita Balaštíková. Nezúčastněného pozorovatele zarazí fakt, že zatímco u nás by dopad na chovatele nosnic byl v případě uzavření provozu zásadní, v EU tento problém ani není na pořadu jednání.

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.