Úvodní strana » Materiály » Videa » Vždycky welfare - přesvědčte se na vlastní oči

Vždycky welfare - přesvědčte se na vlastní oči

Dostatek  světla a vzduchu v chovu dojnic

Pohoda v chovu telat

Pohoda v chovech prasnic

Postel jako kráva

Moderní chov skotu

Pestrá výroba = pestrá krajina

Hygiena ve stáji

Automatizace ve stáji

Zimní péče o dojnice

Dostatek světla a vzduchu v chovu dojnic

Vzdušný odchov telat 

Důležitost pestré stravy 

Pohoda v chovech slepic

Kvalitní výživa prasat

Bezpečnost potravin

Ekologická produkce mléka

Aktuality

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.