Úvodní strana » Kontakty » Spolupracujte s námi

Spolupracujte s námi

Uvítáme jakoukoli formu spolupráce z Vaší strany – pokud si nevyberete z níže navrhnutých způsobů, určitě nás neváhejte kontaktovat a společně se můžeme domluvit na jiném způsobu spolupráce. Ke každému partnerovi přistupujeme individuálně dle jeho možností.

FIRMA

"Jsem zástupce firmy a chci se k projektu připojit."

Můžete nám formou daru poskytnout vaše firemní propagační materiály jako dárky do dětských soutěží. Můžete nás podpořit i peněžními dary a přispět tak k realizaci vybrané akce. Můžete se soustředit na podporu akcí ve vámi vybraném regionu - tam, kde chcete působit na potenciální zákazníky. Můžete se stát hlavním partnerem projektu a spojit tak jméno své firmy s naším projektem. Můžete nás podpořit jakkoli chcete.

ŠKOLA

"Jsem zástupce školy a chci se k projektu připojit."

Spolupráci ze strany mateřských, základních a středních škol uvítáme především ve formě vaší účasti na našich akcích. Přijměte pozvání na akce a navštivte naučné stánky v rámci školního výletu. Žáci si odnesou nové poznatky a zážitky, pedagogové naučný plakát a další materiály vhodné do výuky.

ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA

"Jsem zástupce školy a chci se k projektu připojit."

Aktivní zástupci - hlaste se! Uvítáme organizační a materiální pomoc při realizaci akcí - vaši žáci nám mohou velmi pomoci při naučných stezkách a dalších aktivitách projektu, kdy je zapotřebí asistence dětem při řešení "zemědělských" úkolů. Ověří si tak své dosavadní znalosti a zažijí dobrý pocit, že mladším dětem předali něco ze svých znalostí a dovedností. Zemědělská škola může značně pomoci s naučným programem také ve formě zápůjčky výukových materiálů - umělé vemeno, modely hospodářských zvířat, semena plodin, naučné plakáty apod.

ZEMĚDĚLEC

"Jsem zástupce zemědělského podniku a chci se k projektu připojit."

Jsme na jedné lodi. Vy i my - společně chceme veřejnosti přiblížit zemědělství a přivést k němu nastupující generaci. To, jak bude zemědělství vnímáno veřejností za deset let, je dnes i ve Vašich rukách. Kontaktujte nás a zorganizujme společně Den otevřených dveří ve Vašem zemědělském podniku a ukažme veřejnosti, jaké to je být zemědělcem. Zvěte k sobě do podniku školy na exkurze, umožňujte středoškolákům praxe. Bude Vás to stát čas, energii a peníze. Ale pomůžeme Vám a nebudete na to sami.

STÁT

"Jsem zástupce státní správy a chci se k projektu připojit."

Pracujete na Krajském úřadě? Jste členem obecního zastupitelstva? Jste starosta malé obce? Projekt můžete podpořit především organizační výpomocí při akcích ve vašem regionu/ve vaší obci. Můžete nám poskytnout inzerci, vyvěsit plakáty, otisknou článek v místním periodiku, poskytnout obecní prostranství, spolupodílet se na organizaci Dne otevřených dveřích zemědělského podniku ve vaší obci. Způsobů je mnoho, stačí nás kontaktovat a jistě se dohodneme konkrétním způsobu spolupráce.

ZÁJMOVÁ ORGANIZACE

"Jsem zástupce zájmové neziskové organizace a chci se k projektu připojit."

Zájmové organizace zabývající se přírodou a prostředím okolo nás a snažící se v těchto oblastech působit osvětově na mladé lidi, nám mohou pomoci především při organizaci a propagaci jednotlivých akcí, v některých případech i materiálně či personálně. Stačí zájem podílet se na dobré věci a chuť rozšířit environmentální výchovu o zemědělská témata.

 

Aktuality

  • Dny českého zemědělství mají nový termín

    vzhledem k současné situaci měníme hlavní termín Dnů českého zemědělství, který se měl konat 12. – 20. června 2020 na nový podzimní termín 25. září až 3. října 2020. Navzdory nejisté situaci se k akci hlásí další podniky, které otevřou své brány, aby veřejnosti ukázaly, že zvířata i ve velkých stájích se mají dobře. Jedinou možností, jak veřejnost přesvědčit o nepravdách kolujících v médiích a na sociálních sítích je otevřít brány a ukázat, jak vypadají stáje a spojená hospodářská zvířata. Zkrátka otevíráme brány s podtitulem „Přesvědčte se na vlastní oči“.

  • Země živitelka se přesouvá na rok 2021

    Po zvážení všech okolností, které nastaly v souvislosti s pandemií COVID-19, a v zájmu ochrany zdraví všech návštěvníků, vystavovatelů i zaměstnanců, se Výstaviště České Budějovice a.s. rozhodlo po dohodě s Ministerstvem zemědělství a svým jediným akcionářem PGRLF, a.s., odložit letošní 47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Veletrh se, včetně hlavních témat, zaměření i programu, uskuteční ve dnech 26. – 31. srpna 2021.

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.