Úvodní strana » Aktivity » Jízdy zručnosti

Jízda zručnosti traktorem s vlekem

Zemědělský svaz České republiky spolupořádá soutěž ve zručnosti jízdy traktorem s vlekem pro studenty středních, převážně zemědělských škol již od roku 2012, kdy se akce konala jako doprovodný program v rámci veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, kde s organizací pomáhala SOŠ a SOU Blatná.

Od roku 2017 se koná ve spolupráci se zemědělskými školami jako finálová jízda zručnosti osmi regionálních kol.

Koordinátorem akce je Zemědělský svaz ČR. Pořadateli regionálních kol vybrané školy v osmi regionech, z nichž do celorepublikového kola postupuje 24 (+1) účastníků a 8 účastnic.

Letošním patriotem celorepublikového kola je ČZA Humpolec.

Regionální kola jízd zručnosti traktorem s vlekem se konají na vybraných středních zemědělských školách a učilištích v osmi regionech za podpory Zemědělského svazu a územních organizací.

Z regionálních kol postupují do celostátního finále vždy tři vítězové – každý z jiné školy a od roku 2018 také jedna dívka, pro něž je určeno speciální kolo.

Regionální kola jízd zručnosti traktorem s vlekem se konají v následujících termínech:

 • Západočeská (Plzeňský a Karlovarský kraj)

Termín: 30. 5. 2024

Pořadatel: SOŠ a SOU Sušice

 • Severočeská (Ústecký a Liberecký kraj)

Termín: 25. 4. 2024

Pořadatel: SŠHL Frýdlant

 • Středočeská (Středočeský kraj a Praha)

Termín: 24. 4. 2024

Pořadatel: SZeš a SOŠ Poděbrady

 • Jihočeská (Jihočeský kraj)

Termín: 24. 4. 2024

Pořadatel: SOU Blatná

 • Vysočina (Kraj Vysočina)

Termín: 15. 5. 2024

Pořadatel: ČZA Humpolec

 • Východočeská (Královéhradecký a Pardubický kraj)

Termín: 7. 5. 2024

Pořadatel: SŠTŘ Nový Bydžov

 • Jihomoravská (Jihomoravský a Zlínský kraj)

Termín: 25. 4. 2024

Pořadatel: SŠ a ZŠ Tišnov

 • Severomoravská (Moravskoslezský a Olomoucký kraj)

Termín: 26. 4. 2024

Pořadatel: MSŠZe a Př. Opava, p.o.

Celostátní finále jízdy zručnosti se koná ve spolupráci se školou, která předešlý rok zvítězila a soutěž ještě nepořádala.

Republikové kolo – Mistrovství republiky

 • Termín: 20. 6. 2024
 • V rámci Vysočina Zetor SHOW 2024
 • Místo konání: Vysočina Arena – Nové Město na Moravě
 • Pořadatel: ČZA Humpolec
 • Celkem 25 účastníků + 8 účastnic

V roce 2017 se první celostátní finále uskutečnilo pod SOŠ a SOU Sušice v Janovicích nad Úhlavou.

O rok později putovala národní jízda zručnosti do Opavy, a to pod hlavičkou SZeŠ Opava ve spolupráci se ZP Otice.

Pro rok 2019 se finále jízdy zručnosti přesunulo do areálu ZS Sloveč v Městci Králové, jako jeden z programů polního dne Bednar, tentokrát ve spolupráci se SŠTŘ Nový Bydžov.

V roce 2020 se hostitelskou školou stala SZeŠ a SOŠ Poděbrady. 

V roce 2021 se jízda zručnosti z důvodu koronavirové pandemie nekonala.

V roce 2022 hostila jízdu zručnosti SZeŠ a SOŠ Poděbrady. 

V roce 2023 bylo pořadatelem finálové jízdy zručnosti Gymnázium a SOŠ Podbořany.

Stručná pravidla:

Soutěžící musí vlastnit ŘP sk. T. Úkolem soutěžícího je projet předem vytyčenou trasu a splnit úkoly jednotlivých stanovišť v co nejkratším čase. Na trase je osm překážek – správné zahájení jízdy, pravoúhlá zatáčka, slalom, zastavení na přesnost, couvání do garáže, průjezd osmičkou, přistavení k rampě, správné zakončení jízdy. Není důležité pouze co nejrychleji projet trasu, ale také co nejpřesněji a sesbírat minimum trestných bodů. Podrobná pravidla ke stažení jsou níže.

Jízda zručnosti 2024

Jízda zručnosti 2023

Jízda zručnosti 2022

Jízda zručnosti 2020

Jízda zručnosti 2016 - 2019

Jízda zručnosti 2012 - 2016

Aktuality

 • Zemědělství žije! i v Praze

  Prosinec byl pro nás ve znamení besed na základních školách v Praze. Navštívili jsme Základní školu Korunovační na Letné a Základní a mateřskou školu Jaroslava Seiferta na Žižkově. Povídání a poznávací soutěže doprovázela vánoční atmosféra a mnoho smíchu. Těšíme se na další setkání.

 • „Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů SŠ

  Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních praxí pro žáky zemědělských oborů. Do budoucna by tak škola nemusela být jediným vzdělávacím subjektem, ale – s patřičným zázemím – by vzdělávání mohlo být přeneseno, častěji, než je tomu nyní, do praxe, a naopak odborníci z praxe by mohli učit na školách. K zavedení změn je však zapotřebí konsenzu mnoha aktérů. Jak zařídit, aby s výsledkem byli spokojeni zaměstnavatelé, školy a konečně i žáci? Proč je důležité nastavit oborovou soustavu tak, aby byla prostupná, flexibilní a umožňovala celoživotní vzdělávání? „Do budoucna se budeme muset celoživotně vzdělávat

Projekt je realizován s finanční podporou
Ministerstva zemědělství.